מדיניות מוצרים

ניתן ליצור איתנו קשר במייל :info@yeschef.co.il


הינך מצהיר ומתחייב בזאת שהנך בן 18 שנים או יותר, או מבקר באתר בפיקוח של הורה או משגיח.

המשלוח הינו בישראל בלבד. גודל המוצרים הוא בקירוב.

זמן משלוח: בהתאם להודעה שתשלח. זמן המשלוח באתר יכול להשתנות מעט לעט. ניתן לבטל הזמנה - לפני משלוח: תתבטל מיד. לאחר משלוח: עד 14 יום. התשלום יוחזר לאחר החזר המוצר/ים שישלח בדואר ישראל רשום על ידי המזמין ועל חשבונו. איננו אחראים כלפיך או כלפי הפרה של הסכם זה על-ידי סיבה של עיכוב בביצוע, או כשל ביצוע, או מחויבויות אחרות הקשורות למוצרים, שירותים ו/או האתר אם העיכובים או הכשלים נבעו מסיבה שלא ניתן לשלוט עליה בצורה סבירה, כולל אך לא מוגבל ל:

  • שריפה, כוח עליון, סופה, פיצוץ, רעידת אדמה, הצפה, תאונה או אסון טבע אחר;
  • מלחמה או איום במלחמה, חבלה, מרד, הפרעה אזרחית או הפקעה;
  • חוקים, הגבלות, תקנות, איסורים או אמצעים מכל סוג שהוא מצד כל רשות ממשלתית, פרלמנטרית או מקומית;
  • רגולציה על ייבוא או ייצוא או חרם;
  • שביתות, עוצר או כל פעולה תעשייתית אחרת או סכסוכים עסקיים;
  • הפרעה בתחבורה, בכוח החשמל, במערכת התקשורת, או כשל או הפרעה מערכתית, או כשל במכונות שגרמו להן להפוך לבלתי שמישות או לנזק שהוזכר לעיל;

הסכם זה יתנהל על פי חוקי מדינת ישראל.

Sidebar חשבון תפריט מועדפים